Wat is het samenwerkingsspel?

Het ‘Samenwerkingsspel’ is geïnspireerd door rollenspellen. In dit spel wordt een overleg nagebootst met veel verschillende betrokken partijen. Het spel laat deelnemers ervaren hoe het is voor de ander, door in de huid te kruipen van de ander. Wat gebeurt er met ons, als we de situatie ineens vanuit een ander perspectief bekijken, als wij ineens zelf de jongere zijn, of de ouder, of de collega uit een andere sector?

Het ‘Samenwerkingsspel’ nodigt professionals uit om hun rol en belangen in interprofessionele en integrale samenwerking te heroverwegen. Het ‘Samenwerkingsspel’ onthult de complexiteit van samenwerken en stimuleert gesprekken over aannames en belangen. Het is een onmisbaar instrument dat inzicht geeft in de posities en belangen. Door begrip om te zetten in begrijpen, bevordert het ‘Samenwerkingsspel’ zelfreflectie bij spelers over hun rol en andere belangen binnen de samenwerking.

Ontstaan van het samenwerkingsspel

Het ‘Samenwerkingsspel’ is ontstaan vanuit de praktijk. De makers werkten samen in de regio Haaglanden om jongeren met multiproblematiek op een andere manier ondersteuning te bieden in het project MOA (Maatwerk, Onderwijs & Arbeid). Samen hebben zij honderden multidisciplinaire (mdo’s) overleggen bijgewoond of voorgezeten, om steeds maar weer tot de conclusie te komen dat het onvoldoende opleverde.

Waarom zou je dit spel moeten spelen?

Wanneer de samenwerking rondom een kind of jongere vastloopt, kijken verschillende personen (de jeugdige zelf, de ouders of de professional) vaak heel anders naar zowel de oplossing als het probleem. Toch zijn mensen die hulp nodig hebben, gebaat bij een goede samenwerking tussen de mensen om hen heen. Vaak zijn er meerdere professionals betrokken uit verschillende werelden; onderwijs, hulpverlening, sociaal domein of arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen er ook andere mensen betrokken zijn zoals oma, de buurvrouw of een oudere broer. Deze mensen moeten allemaal samenwerken om met de jongere de beste oplossing te vinden.

Samenwerken is een term die makkelijk wordt gebruikt, maar die helemaal niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is. Achter samenwerken zit een hele wereld aan aannames, belangen, last en zorgen verscholen . Het ‘Samenwerkingsspel’ is een simulatiespel geïnspireerd door rollenspellen. Het laat professionals reflecteren op hun eigen rol en de verschillende belangen en rollen binnen interprofessionele samenwerking. Het ‘Samenwerkingsspel’ is een manier om een gesprek te starten, waarbij aannames en belangen bespreekbaar worden.

Omdat zich in de praktijk regelmatig situaties voordoen waarin er overleggen plaatsvinden met veel betrokkenen rondom een kind of jongere, leent deze herkenbare beroepspraktijk zich uitstekend voor de opzet van het ‘Samenwerkingsspel’. 

Het spel is niet alleen bruikbaar om informatie te verzamelen over de complexiteit van meer-partijen samenwerking, maar kan ook inzichten ophalen over de huidige staat van de samenwerking.


Wat is het samenwerkingsspel?

Het ‘Samenwerkingsspel’ is geïnspireerd door rollenspellen. In dit spel wordt een overleg nagebootst met veel verschillende betrokken partijen. Het spel laat deelnemers ervaren hoe het is voor de ander, door in de huid te kruipen van de ander. Wat gebeurt er met ons, als we de situatie ineens vanuit een ander perspectief bekijken, als wij ineens zelf de jongere zijn, of de ouder, of de collega uit een andere sector?

Het ‘Samenwerkingsspel’ nodigt professionals uit om hun rol en belangen in interprofessionele en integrale samenwerking te heroverwegen. Het ‘Samenwerkingsspel’ onthult de complexiteit van samenwerken en stimuleert gesprekken over aannames en belangen. Het is een onmisbaar instrument dat inzicht geeft in de posities en belangen. Door begrip om te zetten in begrijpen, bevordert het ‘Samenwerkingsspel’ zelfreflectie bij spelers over hun rol en andere belangen binnen de samenwerking.

Ontstaan van het samenwerkingsspel

Het ‘Samenwerkingsspel’ is ontstaan vanuit de praktijk. De makers werkten samen in de regio Haaglanden om jongeren met multiproblematiek op een andere manier ondersteuning te bieden in het project MOA (Maatwerk, Onderwijs & Arbeid). Samen hebben zij honderden multidisciplinaire (mdo’s) overleggen bijgewoond of voorgezeten, om steeds maar weer tot de conclusie te komen dat het onvoldoende opleverde.

Waarom zou je dit spel moeten spelen?

Wanneer de samenwerking rondom een kind of jongere vastloopt, kijken verschillende personen (de jeugdige zelf, de ouders of de professional) vaak heel anders naar zowel de oplossing als het probleem. Toch zijn mensen die hulp nodig hebben, gebaat bij een goede samenwerking tussen de mensen om hen heen. Vaak zijn er meerdere professionals betrokken uit verschillende werelden; onderwijs, hulpverlening, sociaal domein of arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen er ook andere mensen betrokken zijn zoals oma, de buurvrouw of een oudere broer. Deze mensen moeten allemaal samenwerken om met de jongere de beste oplossing te vinden.

Samenwerken is een term die makkelijk wordt gebruikt, maar die helemaal niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is. Achter samenwerken zit een hele wereld aan aannames, belangen, last en zorgen verscholen . Het ‘Samenwerkingsspel’ is een simulatiespel geïnspireerd door rollenspellen. Het laat professionals reflecteren op hun eigen rol en de verschillende belangen en rollen binnen interprofessionele samenwerking. Het ‘Samenwerkingsspel’ is een manier om een gesprek te starten, waarbij aannames en belangen bespreekbaar worden.

Omdat zich in de praktijk regelmatig situaties voordoen waarin er overleggen plaatsvinden met veel betrokkenen rondom een kind of jongere, leent deze herkenbare beroepspraktijk zich uitstekend voor de opzet van het ‘Samenwerkingsspel’. 

Het spel is niet alleen bruikbaar om informatie te verzamelen over de complexiteit van meer-partijen samenwerking, maar kan ook inzichten ophalen over de huidige staat van de samenwerking.


Wie zijn wij?

Adriaan van der Weel heeft een achtergrond in de hulpverlening en gehandicaptenzorg. Hij werkt al ruim tien jaar met jongeren die niet lijken te passen. Naast zijn dagelijks werk is Adriaan portretschilder.

https://www.linkedin.com/in/adriaanvdweel/

Tina van Wouw werkt al twintig jaar als kunstdocent en schoolleider met jongeren die niet lijken te passen. Naast haar betrokkenheid bij jongeren en de complexe samenwerkingsprocessen rondom hen, is zij ook één van de initiatiefnemers van United4Education en doet zij art-based onderzoek als buitenpromovenda aan de UvA.

https://www.linkedin.com/in/tinavanwouw/

Wil je dat wij (of één van onze trainers) het spel binnen jouw organisatie komen spelen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Spelen van het spel op maat

Met de instructies uit de handleiding kun je zelf/met jouw team het samenwerkingsspel spelen.

Ook bieden we in de handleiding en op onze site/ de website van Acco meerdere casussen aan die je kunt spelen.

Als je wilt dat wij, of één van onze getrainde spelleiders het spel komt spelen tijdens jouw teamdag of scholingsactiviteit, neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Contact

Stuur ons een mailtje via info@samenwerkingsspel.com, of vul onderstaand contactformulier in voor vragen of begeleiding bij het spelen van het ‘Samenwerkingsspel’.

    Disclaimer & Privacy