Disclaimer & privacy

 Privacyverklaring

Het ‘Samenwerkingsspel.com’ vindt de privacy van bezoekers en sympathisanten zeer belangrijk. We hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl. De op deze pagina gepubliceerde privacyverklaring is de meest recente en toepasbare versie. Wijzigingen worden te allen tijde op deze pagina gepubliceerd.

Wie zijn wij?

Het ‘Samenwerkingsspel.com’ wordt beheerd door Gelijkwijs, gevestigd aan de Eindstede 42, 2543 BL te Den Haag, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90847067.

Cookies

Functionele cookies Om onze website goed te laten werken, gebruiken we Local Storage. Dit zorgt ervoor dat je ingelogd blijft op de website. Hiervoor is geen toestemming vereist. Analytische cookies Wij verbeteren onze website voortdurend door te analyseren hoe onze website gebruikt wordt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Application Insights van Microsoft, welke cookies plaats en gebruik maakt van Local Storage en Session Storage. Gegevens worden maximaal 30 dagen opgeslagen bij Microsoft, maar worden niet door Microsoft gebruikt. Cookies worden niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven en strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden.

E-mail

Om e-mails te verzenden wordt gebruik gemaakt van SendGrid. SendGrid is een door het Amerikaanse Twilio Inc. aangeboden dienst, welke zich strict aan de Europese privacy richtlijnen houdt. De verwerkersovereenkomst is te vinden op https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum.

Rechten

Iedereen heeft het recht op inzage, wijziging en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Van bezoekers verzamelt samenwerkingsspel.com geen persoonsgegevens, dus deze kunnen wij ook niet overhandigen of verwijderen. Wel kun je zelf de cookies verwijderen in je browser. Voordat je vermeld wordt op de website samenwerkingsspel.com als sympathisant, ontvang je een e- mail ter controle van je gegevens en om goedkeuring te geven voor de publicatie hiervan. De link in deze e-mail kun je ook achteraf gebruiken om wijzigingen door te geven of je toestemming in te trekken. Heb je deze e-mail niet meer, of werkt de linkt niet? Neem dan contact op met info@samenwerkingsspel.com. Aanvullende informatie en klachten Voor meer informatie en/of klachten over privacy, kan contact opgenomen worden met info@samenwerkingsspel.com of per post: Gelijkwijs

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Eindstede 42, 2543 BL Den Haag

Daarnaast kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Disclaimer

Op de website samenwerkingsspel.com wordt informatie geplaatst. Samenwerkingsspel.com streeft naar een zo actueel mogelijke website en doet dit met de grootst mogelijke zorg. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Content van derden

Samenwerkingsspel.com bevat hyperlinks en verwijzingen naar websites en contactgegevens van andere instanties, organisaties en overheden, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. samenwerkingsspel.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van applicaties, content en/of diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van samenwerkingsspel.com. samenwerkingsspel.com kan ook niet garanderen dat deze websites een privacy-beleid naleven overeenkomstig de AVG. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacy-clausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Aansprakelijkheid

De informatie op samenwerkingsspel.com is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op samenwerkingsspel.com worden ontleend. samenwerkingsspel.com is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op samenwerkingsspel.com, waaronder mede – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van samenwerkingsspel.com die zouden zijn ingegeven door de op samenwerkingsspel.com geplaatste informatie.